MISI

Sentiasa membekal data harta tanah yang komprehensif, berkualiti dan terkini.

Sentiasa mengeluarkan produk yang menepati masa dan relevan untuk memenuhi keperluan industri harta tanah.

Sentiasa memberi gambaran yang sebenar tentang permintaan dan penawaran harta tanah.

..