OBJEKTIF

Menyediakan maklumat yang tepat, komprehensif dan menepati masa berkaitan dengan permintaan dan penawaran pasaran harta tanah dalam negara kepada agensi kerajaan, para pemaju harta tanah dan semua pihak yang berkaitan dengan industri harta tanah

..